HAKKIMIZDA

Altın Kare Gayrimenkul Değerleme, gayrimenkul fiyatlarının tespit edilmesinde, modern değerleme teknikleri kullanmakta ve bu teknikler dört başlık altında toplanmaktadır.
1) Maliyet Metodu : Muhtemel bir alıcının belli bir gayrimenkul için yerine koyma maliyetinden fazla bir bedel ödemeyeceği varsayımından hareket edilir.
2) Piyasa (Pazar) Değeri veya Emsal Metodu : Değerlemesi yapılan gayrimenkulün benzer gayrimenkullerin satış değerleri ile karşılaştırılmasıdır.
3) Finansal Metot : Gayrimenkulün gelecekte tahakkuk edecek gelirinin belirli bir iskonto hesabı ile bu günkü değerinin hesaplanmasından elde edilir.
4) Geliştirme Metodu :
Değerlemesi yapılacak gayrimenkulün o andaki kullanımından daha farklı olarak bir başka uygulamaya hizmet edecek şekilde geliştirilmesinden doğacak gelirlerin karşılaştırılmasıyla hesaplanır.
Değerleme raporlarında, değerleme konusu gayrimenkul için uygun görülen yöntemler seçilerek piyasa değerine ulaşılmaktadır. Altın Kare Gayrimenkul Değerlemede, gayrimenkul değerleme hizmeti verilen kurum ve kişilere ait her türlü belge ve bilgi, T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri:VIII No:35 sayılı Tebliği uyarınca, gizlilik prensibi gereği “ticari sır” olarak korunmaktadır.
Yukarıda saydığımız çalışmalar yapılmadan ve sadece bir değer vermek için (klasik yöntem) hazırlanan raporların, telafi edilemeyen sorunlar ortaya çıkardığı tüm değerleme firmaları tarafından ve ilgili kurum ve kuruluşlar tarafından belirlenmiştir. Bu nedenle ;
Altın Kare Gayrimenkul Değerleme ve Müh. İnş. Taah. Tic. Ltd. Şti. olarak her türlü gayrimenkulünüzün değerlemesinde sizlere de hizmet vermenin onurunu duyacağımızı bildirir, firmamızla iletişimde bulunmanız ve bizimle çalışmanız dileğiyle saygılarımızı sunar ve işlerinizde başarılar dileriz.

Vizyon;
Altın Kare markasını alanında aranılan ve güvenilen bir firma olarak edindiğimiz yeri en iyi şekilde korumak ve tüm Türkiye’de aranır konuma getirip rakipleri içerisinde ön sıralara yerleşmek, yaptığı her işte, herkesten, her anlamda bir adım önde olan, Süreçleri eksik, yanlış bulunmayacak kadar kusursuz işleyen, çıtayı sürekli yükselten, başarısından gurur duyan ve daha iyisini isteyen Altın Kare‘yi en iyi yapmak için gayret gösteren, uzun vadeli düşünen, doğru, itibarlı, çalışkan, başarılı, şeffaf, hırslı, liderlik vasfı yüksek, kişisel sorumluluk alan, ekip çalışmasına özenen, katılımcı, yeniliğe açık, kendini sürekli yenileyen, verimlilik arayışında olan, sosyal sorumluluk sergileyen çalışanlarla yaşatmak hedefimizdir.

Misyon;
Bulunduğumuz sektörde kaliteli iş, minimum hata, uzmanlaşmış ekip, güven ve saygınlık ilkeleri ile bugüne kadar süregelen iş hayatımızda, aynı ilkelerine bağlı kalarak
“önce müşteri memnuniyeti”   ilkesiyle çalışan, dinamik ve lider bir şirket olmak, misyonumuzdur.

Kalite Poltikamız;
Altın Kare, Çalışanları ve yaşattığı değerleri ile bir bütündür. En başta gelen sorumluluğumuz, vizyonumuza ve misyonumuza uygun hareket etmek, tüm paydaşlarımıza değer katmak, davranış ve ilkelerimizle saygın ve örnek bir kuruluş olmaktır. Sahip olacağımız ve daima gözeteceğimiz kurum değerlerimiz, grubumuza, dolayısıyla çalışanlarımıza içinde bulunduğumuz çevrelerde farklılık yaratacaktır. Başarımızın sürekliliği, günlük işlerimizde ve aldığımız tüm kararlarda bu değerleri yüceltme konusunda üzerimize düşeni yapmamıza bağlıdır.