DEĞERLEME HİZMETLERİMİZ

Firmamız, talep sahiplerinin amaçlarına yönelik olarak; uluslar arası değerleme ilkeleri doğrultusunda değerleme, gayrimenkule yönelik olarak farklı alanlarda proje ve yatırım danışmanlığı konularında hizmet vermektedir. Bu amaçlara yönelik olarak sürdürdüğümüz faaliyetler BASEL II ve Türk Ticaret Kanunu değişlikliği gibi yeni finansal düzenlemelerde dikkate alınarak, konusunda uzman ve bu konudaki gerekli bilgi ve birikime sahip uzmanlarca gerçekleştirilir.

Değerleme Hizmeti Verdiğimiz Gayrimenkuller

 • Arsa ve arazi,
 • Madenler, Kum ve taş ocakları maden sahaları,
 • Site, bina, villa, daire, müstakil ev, bağ evi, çiftlik evi gibi ikamet amaçlı gayrimenkuller,
 • Bina, bina, ofis, büro, benzin istasyonu, mağaza, dükkan, depolama alanları gibi ticari amaçlı gayrimenkuller,
 • Tatil köyü, otel, motel, apart otel, konaklama tesisleri, pansiyon gibi turizm amaçlı gayrimenkuller,
 • Organize sanayi siteleri, entegre üretim tesisleri, fabrika, imalathane, atölye, depolama alanları gibi sınai amaçlı gayrimenkuller,
 • Tarımsal işletmeler, tarım arazisi gibi tarım amaçlı gayrimenkuller,
 • Toplu konut, Üniversite kampüsleri, Hastaneler, Havaalanları, Limanlar, Marinalar, Lojistik üsleri gibi özel amaçlı projeler.

Gayrimenkule Dayalı Hak ve Faydaların Değerlenmesi Hizmetlerimiz

 • Kira değeri tespiti ve kira haklarının değerlemesi,
 • Kaynak hakkı değerlemesi,
 • Üst hakkı değerlemesi.

Makine ve Sabit Kıymet Değerlemesi Hizmetlerimiz

 • Sanayi kullanım amaçlı makine ve teçhizatlar,
 • Çimento tesisleri,
 • Rafineriler,
 • Kimyasal proses ve üniteleri,
 • Enerji santralleri

Gayrimenkul Değerleme

Şirketimizin, ‘Uluslararası Değerleme Standartları’ çerçevesinde bayilik teşkilatına sahip firmalara, bireysel-ticari krediler kapsamında banka ve finans kuruluşlarına, şirketlere, holdinglere, kamu kurumlarına, bireysel ve kurumsal yatırımcılara verdiği hizmetler;

 

Gayrimenkul Değerleme (Satış/Kira Değer Tespiti)

Geçmişe Yönelik Değer Tespiti

Proje Değerleme

Fizibilite

Pazar Araştırması

Sektörel Bazda Analiz ve Değerlendirme

Bölge Analizleri ve Değerlendirme

En Etkin ve Verimli Kullanım Analizi

Yer Seçim Analizi

Piyasa Etüdleri

Mağaza Karmaları

Şerefiyelendirme

Kentsel Dönüşüm Uygulamalarında Proje Başlangıcında Mevcut Durum Tespiti, Proje Tamamlandıktan Sonra İse Ortaya Çıkan Değerin Tespiti,

Makine-Ekipman Değerlemesi